Energetické hodnocení budov
Provedeme analýzu energií využívaných v objektu a navrhneme optimální řešení z pohledu ekonomického, energetického a ekologického.

Úkolem energetického hodnocení budov je provést analýzu energií využívaných v objektu a navrhnout optimální řešení z pohledu ekonomického, energetického a ekologického.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Dle zákona 406/2000 Sb. Je potřeba mít zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budov např. v případě:

  • Novostavby
  • Prodeje nebo pronájmu rodinného domu
  • Větší změny dokončené budovy

Energetický audit

Tento dokument je vyžadován zejména při žádostech o dotace z programů zaměřených na úsporu energii. Povinnost mít zhotovený energetický audit je stanovena v zákoně 406/2000 Sb. Ta se vztahuje zejména na velké firmy nebo organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace.

Energetický posudek

Na rozdíl od energetického auditu hodnotí konkrétní opatření. Konkrétní opatření se hodnotí z pohledu ekonomického, energetického a ekologického.

 

Máte zájem o naše služby? Napište nám!

Osobní a kontaktní údaje odeslané tímto formulářem budou použity pouze k možnosti odpověďet na vaši poptávku.